CENNIK KURSÓW

Ceny kursów i specjalizacji ASTD (PLN brutto - podręcznik i certyfikat w cenie)

rodzaj kursu    min. 2 osoby       kurs indywidualny   
Open Water Diver  1500  1760
Advanced Open Water Diver  900  1100
Emergency First Response  300  400
Rescue Diver  900  1100
Experienced Deep Diver  1000  1260
Divemaster*  1800  1800

   

rodzaj specjalizacji                min. 2 osoby       kurs indywidualny   
Dry Suit Diver  400  500
Nitrox Diver  400  500
Cavern Diver  600  700
Wreck Diver  600  700
Sidemount Diver  700  800
Ice Diver  600  700

 

 

Ceny kursów i specjalizacji PADI (PLN brutto - podręcznik i certyfikat w cenie)

rodzaj kursu    min. 2 osoby       kurs indywidualny   
Open Water Diver  1600  1860
Advanced Open Water Diver  1000  1200
Emergency First Response  350  450
Rescue Diver  1000  1200
Divemaster*  2200  2200

   

rodzaj specjalizacji                min. 2 osoby       kurs indywidualny   
Peak Performance Buoyancy  450  550
Dry Suit Diver  450  550
Enriched Air Diver  450  550
Cavern Diver  650  750
Wreck Diver  650  750
Sidemount Diver  750  850
Ice Diver  650  750
Underwater Photographer  450  550
Deep Diver  550  650

 

* - roczna opłata Divemastera: ASTD - 400 PLN; PADI ok. 130 €

w projekcie strony wykorzystano zdjęcia Krzysztofa Starnawskiego - www.dualrebreather.com

Script logo