Kursy techniczne

Kursy techniczne w ramach IANTD

Advanced EAN do 42 m - 1200 PLN (+ certyfikat + gazy)

  1. Program jest przeznaczony do rozwijania umiejętności i wiedzy nurka w zakresie użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu sportowym. Dodatkowo rozwija nurka w zakresie sprawności pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania na mieszaninach wzbogaconych w tlen.

  2. Program uczy nurkowań z ograniczoną dekompresją przy użyciu mieszanki O2 do ciśnienia parcjalnego 1.5 ata

  3. Program przygotowuje nurka do nurkowań w zakresie głębokości do 42 m w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszanej na ENX 50 wynoszącym 15 minut.

 
Wymagania
Kandydat musi być certyfikowany jako IANTD EANx Diver oraz Deep Diver oraz posiadać minimum 25 zalogowanych nurkowań lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu dla przekonania instruktora, że kursant ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.
 

Technical Diver - 51 m - 1500 PLN (+ certyfikat + gazy)

Kurs nurkowania Technical Diver jest pierwszym kursem technicznym i jest przeznaczony dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości od 30 m do 51 m z wykorzystaniem sztucznych mieszanin oddechowych typu  Nitrox EANx. Program dostarcza lepszego zrozumienia ograniczeń wykorzystania sztucznych mieszanin oddechowych typu EANx oraz czystego tlenu w nurkowaniu oraz dekompresji. Program przygotowuje do wykonywania nurkowań do głębokości 51 m.
 
Wymagania
Kursant powinien posiadać stopień  Advanced EANx Diver oraz zalogowanych minimum 100 nurkowań, z których przynajmniej 30 głębszych niż 27 m lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym, żeby przekonać instruktora, że posiada umiejętności i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie.
 

Normoxic Trimix - 60 m - 2000 PLN (+ certyfikat + gazy)

Kurs nurkowania Normoxic Trimix Diver jest przeznaczony dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości 39 m do 60 m, ale nie chcą oddychać powietrzem na głębokościach poniżej 39 m. Program uczy wykorzystania Trimixu dla ograniczenia narkozy azotowej przy nurkowaniu na te głębokości. Program przygotowuje nurków do wykonywania nurkowań Trimixowych do głębokości 60 m.
 
Wymagania
Kandydat musi być licencjonowanym IANTD Advanced EANx Diver, Technical Diver oraz posiadać co najmniej 100 nurkowań z czego 30 głębszych niż 27 m lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym, żeby przekonać instruktora, że posiada umiejętności i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie.
 
 

Kurs łączony - Technical Diver+ Normoxic Trimix - 2200 PLN (+ 2 certyfikaty + gazy)

 
Kursy prowadzi doświadczony instruktor i nurek techniczny IANTD Krystian Gąstalik
 
Zakładamy, że każdy płetwonurek na tym etapie posiada już własny sprzęt lub przynajmniej podstawowe elementy ekwipunku. Brakujący sprzęt udostępniamy oczywiście w cenach promocyjnych zgodnie z cennikiem wypożyczalni sprzętu.
 

 

w projekcie strony wykorzystano zdjęcia Krzysztofa Starnawskiego - www.dualrebreather.com

Script logo