nurkowania lokalne

W okresie zimowym zapraszamy na zajęcia basenowe na basenie w Sosnowcu gdzie prowadzone są kursy podstawowe OWD i intra nurkowe. Wypożyczenie sprzętu nurkowego zgodne z cennikiem.

ZAJĘCIA BASENOWE: Poniedziałek 18.45

Wszystkie plany naszych dalszych i bliższych wypraw nurkowych znajdziesz tu: planowane wyprawy nurkowe.

 

 

09.12 środa godz. 19.00 - Basen
12.12 sobota godz. 10.00 - Deepspot Demo Days 
16.12 środa godz. 19.00 - Basen
22.12 wtorek godz. 10.00 - Koparki, AOWD + Dry Suit
30.12 środa godz. 10.00 - Pożegnanie roku na Pogorii IV
 
09.01 sobota godz. 10.00 - Skilsy Cavern Diver
 
 

 

 

w projekcie strony wykorzystano zdjęcia Krzysztofa Starnawskiego - www.dualrebreather.com

Script logo